foto-header-solvitaal

Preventie

Het percentage uitval door stress en spanningsklachten neemt nog steeds toe. Recente berichten voorspellen dat als we niets doen, een kwart van de werkenden in 2030 minder inzetbaar zal zijn door stress en overbelasting. Het is een trend die al jaren zichtbaar is en waar veel organisaties mee te maken hebben. Niet voor niets is burn-out door TNO uitgeroepen tot beroepsziekte nummer 1. Volgens de laatste verzuimcijfers van het CBS zorgen psychische klachten gemiddeld voor 60 verzuimdagen. Als u weet dat één dag verzuim gemiddeld 250 euro kost, dan kunt u berekenen dat de uitval van 1 medewerker door psychische klachten u al snel 15.000 euro kost. Daarnaast zorgen langdurige stress en spanning voor minder werkplezier en bevlogenheid. En dit heeft invloed op de productiviteit van een medewerker.
U ziet dat het in alle opzichten loont om vroegtijdig stress en spanningsklachten te signaleren en preventief te handelen.

Solvitaal biedt verschillende tools en diensten die u helpen om proactief te sturen op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Preventiecheck

Met de preventiecheck krijgt uw medewerker een diagnostische vragenlijst en een gesprek om de huidige werksituatie te analyseren op stress-en spanningsklachten. U ontvangt een rapport dat inzicht geeft in de psycho-sociale belastbaarheid van uw medewerker. Dit geeft u concrete handvatten om de (mentale) gezondheid, bevlogenheid en inzetbaarheid van uw medewerker proactief aan te pakken. U voorkomt uitval én u bevordert de motivatie en productiviteit van uw medewerker.

Periodiek Preventief Onderzoek (PPO)

Door met regelmaat een vinger aan de pols te houden kunt u trends en signalen herkennen op team en organisatieniveau. U heeft daardoor continue inzicht in de risico's op dreigend uitval en aangrijpingspunten om preventief te handelen.
Het PPO geeft tevens waardevolle input om duurzame inzetbaarheid integraal in uw strategisch beleid mee te nemen.

Preventiespreekuur

U kent vast de uitdrukking 'van een mug een olifant maken' of 'maak van je hart geen moordkuil'... De kernwaarheid van dit soort uitspraken is dat iets beter op te lossen is als het nog klein en hanteerbaar is. Door zaken in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, voorkom je dat gevoelens van stress en spanning groeien tot een groot, schijnbaar onoplosbaar probleem.
Het preventiespreekuur biedt medewerkers de mogelijkheid op afspraak te (video)bellen met een psycholoog. In dit gesprek ligt de nadruk op het geven van concrete tips en handvatten om effectief om te gaan met gevoelens van spanning en stress. Hiermee biedt u de medewerker in een vroeg stadium laagdrempelige, praktische hulp.

In-house Arbeids-en organisatiepsycholoog

Een Arbeids-en organisatiepsycholoog helpt werkgevers en werknemers een optimale werksituatie te scheppen. Onze psychologen zijn deskundigen op het snijvlak van mens, welzijn en werk. De aanwezigheid van een 'eigen' psycholoog biedt medewerkers en management de mogelijkheid om laagdrempelig advies en tips te vragen voor arbeidsgerelateerde vraagstukken. Variërend van advies en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en motivatie tot arbeidsgerelateerde problemen als conflicten of weerstand bij verandering.
Omdat een in-house Arbeids-en organisatiepsycholoog op inloop te spreken is, draagt het effectief bij aan het (mentaal) gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar houden van de mensen in uw organisatie.

logo-embleem-solvitaal

Preventie

Tools en diensten om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Psychologische ondersteuning

Begeleiding voor medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen door psychische klachten

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Workshops en trainingen

Vergroot de kennis en vaardigheden van medewerkers, management en HR met trainingen en workshops op maat

Lees meer