foto-header-solvitaal

Neem contact op

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk.

  Naam

  Telefoonnummer

  Vragen en/of opmerkingen

  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door deze website.

  Privacyverklaring

  Solvitaal B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring lichten wij helder toe hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen;
  • Geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en immer na gerichte toestemming.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Geslacht

  Deze gegeven worden verkregen via het contactformulier op www.solvitaal.nl dan wel verstrekt door klanten (opdrachtgevers) in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

  Doeleinden verwerking

  Solvitaal B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie over de opdracht, uitnodigingen of verzoek om informatie
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeengekomen opdracht
  • Administratie

  Opslag persoonsgegevens:

  Solvitaal B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ten behoeve van bovengenoemde bewerkingen worden persoonsgegevens opgeslagen gedurende de looptijd van de overeengekomen opdracht. Na beëindiging van een traject worden de persoonsgegevens in het (digitale) dossier van de medewerker alsmede de financiële administratie opgeslagen voor maximaal 7 jaar.

  Solvitaal B.V. geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van klanten (bedrijfsartsen en werkgevers) welke betrokken zijn bij het traject waarvoor klanten (medewerkers) bij ons zijn aangemeld. Hiervoor is altijd gerichte toestemming nodig van de betreffende klanten (medewerkers).

  Met de overige partijen (verwerkers) maken wij altijd de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie het eist bij een vermoeden van een misdrijf. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Solvitaal B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

  • Alle personen die namens Solvitaal B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle op onze website ingevoerde informatie wordt afgeschermd;
  • Alle personen werkzaam voor of namens Solvitaal B.V. zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent persoonsgegevens

  Iedereen waarvan Solvitaal B.V. de persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering hiervan. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door Solvitaal B.V. of één van de personen die voor of namens Solvitaal B.V. werkzaam zijn.

  Wijzigingen Privacyverklaring

  Solvitaal B.V. kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de Privacyverklaring wordt op de website van Solvitaal B.V. gepubliceerd. Het is verstandig deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  Klachten

  Voor klachten over de persoonsverwerking kunt u altijd contact opnemen. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om in gesprek tot een oplossing te komen van een klacht of bezwaar. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Vragen

  Als er naar aanleiding van onze Privacyverklaring vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met ons op.

  Solvitaal B.V.
  Hella Haasseplantsoen 24
  2343 KR Oegstgeest.

  KvK nummer: 77648846

  T:         085-0600 224
  E:         info@solvitaal.nl
  W:       www.solvitaal.nl

  logo-embleem-solvitaal

  Preventie

  Tools en diensten om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden

  Lees meer

  logo-embleem-solvitaal

  Psychologische ondersteuning

  Begeleiding voor medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen door psychische klachten

  Lees meer

  logo-embleem-solvitaal

  Workshops en trainingen

  Vergroot de kennis en vaardigheden van medewerkers, management en HR met trainingen en workshops op maat

  Lees meer