T: 085-0655357E: info@solvitaal.nl
foto-header-solvitaal

PreventieCheck: voorkom uitval door stressgerelateerde klachten

Stress en spanningsklachten zijn goed voor de helft van het verzuim in Nederland.
Het is dan ook belangrijke om te veel en langdurige stress en spanning te voorkomen.

Onze PreventieCheck is een vragenlijstmeting die we afnemen bij al uw medewerkers. In deze vragenlijst focussen we ons op iemands self-efficacy, oftewel iemands vertrouwen in het eigen kunnen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat self-efficacy een zeer belangrijke rol speelt bij uitval door stress en een belangrijke voorspeller is bij het herstel en de terugkeer naar werk. Door periodiek de self-efficacy van uw medewerkers te meten, heeft uw organisatie de mogelijkheid om preventief te handelen en uitval te voorkomen.

logo-embleem-solvitaal

Psychologische ondersteuning

Begeleidingstraject voor medewerkers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen door psychische klachten

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Triage

Vanaf dag 1 duidelijke handvatten voor de re-integratie bij (dreigende) uitval door psychische klachten

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Preventie

Voorkom uitval door stressgerelateerde klachten met onze preventiecheck

Lees meer