T: 085-0655357E: info@solvitaal.nl
foto-header-solvitaal

Loopbaancoaching = Talentontwikkeling

Onze talentontwikkeling is gebaseerd op de positieve psychologie en richt zich op persoonlijke en professionele groei. Met de deelnemer worden de talenten, kwaliteiten en drijfveren in kaart gebracht. We bespreken hoe de deelnemer gebruik kan maken van deze kwaliteiten in zijn of haar professionele rol. De deelnemer zelf is eigenaar van de eigen ontwikkeling. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan eigen leer- of ontwikkelwensen vanuit de intrinsieke motivatie.

Resultaat

De deelnemer kent de eigen talenten en kwaliteiten en weet hier op een functionele manier gebruik van te maken. De professionele rol wordt doorontwikkeld. Het werkplezier neemt toe als de deelnemer kan en mag varen op de eigen kwaliteiten en zich hiermee kan onderscheiden.

Stappen talentontwikkeling

Stap 1: Kennismaking deelnemer en coach. In dit gesprek wordt uitgelegd wat talentontwikkeling inhoudt en geïnventariseerd wat de ontwikkelbehoefte is van de deelnemer.

Stap 2: Invullen vragenlijsten: persoonlijkheid en drijfveren door de deelnemer (online assessment)

Stap 3: Bespreken resultaten talentrapport. Deelnemer beschrijft eigen talenten en ontwikkelpunten. Indien gewenst stuurt de deelnemer het talentrapport aan de opdrachtgever.

Stap 4: Verdiepen kwaliteiten en ontwikkelpunten op basis van ontwikkelvragen en resultaten rapport.

Stap 5: Evaluatie deelnemer, opdrachtgever en coach

logo-embleem-solvitaal

Psychologische ondersteuning

Begeleidingstraject voor medewerkers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen door psychische klachten

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Triage

Vanaf dag 1 duidelijke handvatten voor de re-integratie bij (dreigende) uitval door psychische klachten

Lees meer

logo-embleem-solvitaal

Preventie

Voorkom uitval door stressgerelateerde klachten met onze preventiecheck

Lees meer